• Ansprechpartner:

  Joachim Gretzmeier

 • Hohenhausgasse8
 • 78462 Constance
 • Germany
 • Monday
  17:00 - 23:00
 • Tuesday
  11:00 - 23:00
 • Wednesday
  11:00 - 23:00
 • Thursday
  11:00 - 23:00
 • Friday
  11:00 - 01:00
 • Saturday
  11:00 - 03:00
 • Sunday
  17:00 - 23:00